ZEYİLNAME
 
 
 Gölyaka kaymakamlığı,köylere hizmet götürme birliği tarafından 24.04.2017 tarih ve 2017/1 no lu yunusefendi-çamlıbel-açma köyü isale hattı ihale ilanının
1- 9.maddesinde ; “İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi teklif birim fiyatının toplam miktarla çarpımı sonucu çıkan bedel üzerinden verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale kalan istekliye anahtar teslimi teklif edilen birim fiyatları çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecek ve sözleşme imzalanacaktır” denilmektedir.
Aynı madde, “İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi Götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale kalan istekliye anahtar teslimi toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecek ve sözleşme imzalanacaktır” şeklinde değiştirilmiştir.
 
2- İlanın 2. ç ile 7.1. Maddelerinde verilen İBAN No’ları ; T.C. Ziraat Bankası ı Gölyaka Şubesinde bulunan 11231658 - 5001 (İBAN NO: TR 90 0001 0008 0511 2316 5850 01) nolu hesabına yatırılacaktır” şeklinde değiştirilmiştir. 19.04.2017 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                Adem KELEŞ
                                                                                                                                                                                                                                                   Kaymakam
                                                                                                                                                                                                                                                  Birlik Başkanı