ARAÇ SATIŞ İHALESİ İLANI

   
 
Gölyaka Kaymakamlığından :
 
1-İlçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait 2008 model Opel Vectra 1.6 Comfort marka araç satılacaktır.
2-Satış ihalesi, 26506 Sayılı Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre açık teklif artırma usulü ile yapılacaktır.
3-İhale 12/12/2017 Salı günü saat 11:00’ da Kaymakamlık toplantı salonunda yapılacaktır.
4-İlçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait 2008 model Opel Vectra 1.6 Comfort muhammen bedeli (KDV hariç) 33.000-TL dir.
5-Geçici teminat muhammen bedelin % 3’ dür.
6-İhaleye girecek olanlar şartname satın almak zorundadır. Şartname satın alma bedeli -50,00- TL (ElliTürkLirası)dır. Bedel ve Geçici teminat T.C. Ziraat Bankası Gölyaka          Şubesinde bulunan 11231658 - 5001 (İBAN NO: TR 90 0001 0008 0511 2316 5850 01) yatırılacaktır.  Satın alma makbuzu ve diğer evraklar ihale günü saat 11:00’ e kadar            Birlik Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
7-İsteklilerden, Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi, Kanuni ikametgâh belgesi, tebligat için adres beyanı, imza beyanı veya sirküsü, şirketlerde yekti belgesi ve imza sirküsü           belgesi istenmektedir.
8-İhale şartnamesi mesai saatleri dâhilinde Birlik Müdürlüğünden temin edilebilir.
 
        İlan olunur.