ZEYİLNAME
 
 
Köylere Hizmet Götürme Birliği 19.09.2017 Salı günü saat 10.00 da ihalesi yapılmak üzere ilana çıkarılmış bulunan Yunusefendi Köyü İsale Ve Şebeke Hattı Yapım İşine Ait Gölyaka Kaymakamlığı sitesindeki İlan Metninin 4. Maddesinin (d) bendinde : “ İstekli tarafından teklif edilen bedelin %100’inden az olmamak üzere,ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.    
 
DEĞİŞİKLİK :    4. Maddesinin (d) bendinde : “ İstekli tarafından teklif edilen bedelin %50’inden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.   
 
 
EKLEME :    İlanın 5. Maddesinde benzer işler olarak kabul edilecek işlere .
 b- Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümü "İnşaat Mühendisliği" dir.
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    Adem KELEŞ
                                                                                                                       Kaymakam
                                                                                                                    Birlik Başkanı