ZEYİLNAME -1
 
 
Köylere Hizmet Götürme Birliği 21.07.2017 Cuma günü saat 10.00 da ihalesi yapılmak üzere ilana çıkarılmış bulunan Kardüz Yaylası Yolu km:0+000 km: 12+873 arası Toprak Tesviye İşi, Sanat Yapıları Yapım İşine ait Gölyaka Kaymakamlığı sitesindeki İlan Metninin 8. Maddesinde:
Sehven :Teklifler; 18.07.2017 tarih ve saat 10.00’ a kadar Birlik Bürosuna verilebilecektir. Posta veya başka bir şekilde işleme alınmak istenen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır diye yazılmıştır.
 
Doğrusu: Teklifler 21.07.2017 tarih ve saat 10.00’a kadar Bi,rlik Bürosuna  verilebilecektir. Posta veya başka bir şekilde işleme alınmak istenen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Diye düzeltilmiştir.18.07.2017.
 
 
 
                                                                                                                    Adem KELEŞ
                                                                                                                       Kaymakam
                                                                                                                    Birlik Başkanı