COĞRAFİ YAPI
 

Gölyaka İlçesi yurdumuzun Batı Karadeniz Bölgesi, batı bölümü sınırları içerisinde Düzce İli'nin en batı ucunda 219.983 Km'lik bir alan üzerinde yer almaktadır. Doğuda Düzce, batıda Hendek, Kuzeyde Gümüşova ve Güneyde Mudurnu İlçeleriyle çevrilidir. İlçe kuzeyde ve güneyde bulunan Bolu Dağlarının uzantısı olan sıra dağlar arasında yer almaktadır. Güneydeki dağlar daha yüksek olduğundan İlçenin güney kesimi yüksek dağ kitlesi ve ormanlık alanlar ile kaplıdır. İlçenin kuzey bölümü tamamen dağlarla kaplı olmadığı için ova kuzeye doğru genişleyen bir görünüm arz etmekte ve Düzce ovası ile bitişik vaziyettedir. İlçe'yi Düzce ovasından ayıran Büyük Melen ırmağı ve Efteni Gölü'dür. İlçe merkezi Efteni Gölü'nün batısında ve düz ovada kurulmuş olup, rakımı 100 metre civarındadır.
 

Yerleşim durumu olarak ova kısımları düz, dağlık ve yüksek kısımları topoğrafik yapı olarak dik bir eğime sahiptir. Arazi yapısı olarak genellikle kumlu-killi ve yer yer mil karışımı alüvyonlu topraklardan oluşmaktadır.Ova kısımlarda taban arazisi henüz tam olarak oturmamış olduğundan, çok sulak ve gevşek bir yapıya sahiptir.
 

Bitki örtüsü olarak, oldukça zengin ve yeşilliğin her görüntüsü vardır. Ovada kavak, fındık ve çeşitli meyve ağaçlarına, yüksek kesimlerde kayın, meşe, köknar, çam gibi ağaçların bulunduğu zengin ormanlık alanlara rastlanmaktadır. Ayrıca dik ve meyilli yüksek olan yerlerde zamanla açılmış fındıklık alanlar oldukça geniş yer teşkil etmektedir.

Akyazı İlçesi sınırlarından doğup, İlçeyi baştan başa kat edip Efteni Gölü'nün akıntı yerinde Küçük Melen Çayı ile birleşerek Büyük Melen Irmağını oluşturan Aksu Çayı, Küçük Melen Çayı, Derdin Deresinin birleşmesiyle meydana gelen Büyük Melen Irmağı İlçenin belli başlı akarsularıdır.
 

İklim olarak, İlçenin kuzeyinde bulunan dağların fazla yüksek olmayışı nedeniyle Karadeniz ve Balkanlardan gelen hava akımlarının etkisi altında kalmasından dolayı tam bir Karadeniz iklimi hüküm sürmektedir. Bol yağışlı ve rutubetli bir iklime sahiptir. Yıllık yağış ortalaması 850 Kg. ve ortalama sıcaklık 14 derece civarındadır.